CT scan vroegmiddeleeuws skelet bij Oostkapelle

Recentelijk is in het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) in Goes een bodemplank van een vroegmiddeleeuwse grafkist onderzocht met behulp van een CT-scan. Op de plank, in 1923 gevonden op het strand van Oostkapelle, bevinden zich nog skeletresten. Het onderzoek vond plaats in het kader van een internationaal onderzoeksproject van de menselijke resten uit de belangrijke vroegmiddeleeuwse nederzetting Walichrum in Zeeland.

CT scan vroegmiddeleeuws skelet

“Verhalen uit de Fles, 700 jaar Vlissingen. De ontwikkeling van een havenstad door archeologische vondsten verteld"

Lees verder

Workshops archeologie voor basis- en middelbare school

Lees verder

Middeleeuwse erven aan de Derringmoerweg te Arnemuiden

Lees verder

 

 

Welkom op de website van de Walcherse Archeologische Dienst (WAD). De WAD is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Middelburg, Veere en Vlissingen met als voornaamste taken:

 

  • Het formuleren van het gemeentelijk archeologiebeleid
  • Advisering van de drie gemeenten en particulieren
  • Uitvoeren van archeologisch veldonderzoek
  • Wetenschappelijk onderzoek
  • Publiciteit en publiekswerking rond archeologie

 

 

 

Op deze website vindt u informatie over de WAD, het gemeentelijk archeologiebeleid, de geschiedenis en bodemopbouw van Walcheren en het archeologisch onderzoek. Veel leesplezier!