Projecten

Verborgen Buitens

Projecten

Walcheren was in de 17e en 18e eeuw het decor van ongeveer 200 buitenplaatsen. Dit bezorgde haar de naam 'De tuin van Zeeland'. Het was toen de mode onder de gegoede burgerij en de rijke kooplieden van Vlissingen, Middelburg en Veere om ook een buitenplaats te bezitten. Deze hoven werden nieuw gebouwd of vonden hun oorsprong in een oudere (middeleeuwse) boerderij en soms ook kasteel.

 

In 2008 startte de Stichting Landschapsbeheer Zeeland het project Verborgen Buitens. Hiermee wil de stichting, in samenwerking met de Walcherse gemeenten, de Stichting Particulier Historische Buitenplaatsen en de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland een aantal oude buitenplaatsen op Walcheren weer (deels) in ere herstellen en zo beter bekend maken bij het grote publiek. Hiervoor worden historische elementen weer teruggebracht.

 

De Walcherse Archeologische Dienst neemt het archeologische luik van het project voor zijn rekening. Omdat de buitenplaatsen karakteristiek zijn voor Walcheren en er relatief weinig bekend is van hen en haar bewoners, vormen zij immers een belangrijk thema in de Walcherse archeologische onderzoeksagenda.

't Hof Duno 1 project

  • 't Hof Duno

    Het onderzoek op Duno bij Oostkapelle kadert in het project Ve... Lees verder >

't Hof Elsenoord 1 project

  • 't Hof Elsenoord

    Binnen het project Verborgen Buitens wil de eigenaar van het H... Lees verder >

't Hof Kranensteijn 1 project

  • 't Hof Kranensteijn

    Kranensteijn, gelegen ten zuiden van Oostkapelle, was in de 18... Lees verder >